потрепервам

потрепервам
гл. - треперя, разтрепервам се, побиват ме тръпки, потръпвам, треса се, затрепервам, тръпна, друсам се, раздрусвам се
гл. - трепвам, потрепвам, трептя
гл. - вълнувам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам
гл. - трепкам, играя

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • възбуждам — гл. дразня, раздразням, сърдя, разсърдвам, гневя, разгневявам, нервирам, ожесточавам гл. предизвиквам, пораждам, създавам гл. раздухвам, разпалвам, възпламенявам, паля, запалвам, будя, събуждам гл. съблазнявам, изкушавам гл. вълнувам, развълнувам …   Български синонимен речник

  • вълнувам — гл. развълнувам, покъртвам, трогвам, възбуждам, разтревожвам, безпокоя, обезпокоявам, смущавам, тревожа, изплашвам, алармирам, разчувствувам, раздвижвам гл. създавам смут, бунтувам, сея смут гл. обърквам гл. разбърквам, размесвам, размътвам гл.… …   Български синонимен речник

  • вълнувам се — гл. смущавам се, не съм спокоен, не ме свърта, безпокоя се, тревожа се, сърцето ми играе, силно изживявам, разчувствувам се гл. горещя се, избухвам, паля се гл. надигам се, издигам се, бушувам гл. треперя, потрепервам, тръпна, разтрепервам се,… …   Български синонимен речник

  • затрепервам — гл. треперя, трептя, трепкам, друсам се, треса се, затрепвам, потрепвам, потрепервам, разтрепервам се, потръпвам, тръпна …   Български синонимен речник

  • играя — гл. скачам, тичам, подскачам, заигравам се, разигравам се гл. забавлявам се, развличам се гл. поигравам, танцувам гл. изпълнявам роля гл. проигравам, пропускам, загубвам гл. изигравам, измамвам, подлъгвам, излъгвам, мамя …   Български синонимен речник

  • изпълвам се с трепет — словосъч. треперя, потрепервам, тръпна, разтрепервам се, вълнувам се, вълнувам, възбуждам …   Български синонимен речник

  • потрепвам — гл. трепвам, трептя, трепкам, треперя, потрепервам гл. вибрирам …   Български синонимен речник

  • потръпвам — гл. потрепервам, треперя, разтрепервам се, побиват ме тръпки, треса се, затрепервам, тръпна, друсам се, раздрусвам се гл. трепвам, потрепвам, трептя …   Български синонимен речник

  • разтрепервам се — гл. треперя, затрепервам, друсам се, треса се, тръпна, тръпки ме побиват, потрепервам гл. вълнувам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам …   Български синонимен речник

  • трепвам — гл. потрепервам, стряскам се, сепвам се гл. изплашвам се, изненадвам се гл. пробуждам се, опомням се, идвам на себе си гл. колебая се, дърпам се, губя кураж, уплашвам се гл. свивам се, дръпвам се гл. тласкам, дръпвам рязк …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”